SỔ BÌA ĐEN

Xem tiếp

CÓ CÁI SHOP NÀO LẠ NHƯ SHOP NÀY???

CÓ CÁI SHOP NÀO LẠ NHƯ SHOP NÀY??? Đã nhắc rất nhiều lần trên live là hàng có báo số đo, chốt rồi là không xả. Vẫn có những người cứ thích chốt cho 4_5 cái, chốt xong để lựa lại chắc??? Mua hàng 20_30k, khách chốt ầm ầm, đã giành của người khác rồi…

Showing the single result